Print / Design / Fotografie

BAAV / Busworld


Met een dynamische ploeg medewerkers organiseert BAAV de promotie van de sector en de belangenverdediging, de voorlichting en het dienstbetoon aan zijn leden autobus- en autocarbedrijven. Daarenboven is BAAV organisator en eigenaar van “BUSWORLD“, de tweejaarlijkse bus- en carbeurs te Kortrijk. BUSWORLD is wereldwijd de grootste B-2-B beurs in de sector.