ORI
Webdesign / Programmatie

ORI behartigt de belangen van advies- en ingenieursbureaus in België. Dit doet ze door bij lokale, regionale en federale beleidsmakers de meerwaarde van innoverend ontwerpen voor de natuurlijke en gebouwde ruimte aan te tonen, door een billijke marktomgeving te creëren voor de diensten van advies- en ingenieursbureaus en door samen met haar leden in te zetten op innovatie en ontwikkeling met als doel de realisatie van een duurzame, gezonde en veilige omgeving.


bezoek website